Voor u zoveel mogelijk belasting besparen!

  

In zo'n kort mogelijke tijd!

WELKE WERKZAAMHEDEN KAN IK VOOR U VERRICHTEN:


.    het helpen inrichten van uw alledaagse administratieve werkzaamheden;

.    het wegwerken van achterstanden in uw persoonlijke of zakelijke administratie;

.    het op orde brengen van uw thuisadministratie;

.    het online verwerken van uw financiële administratie of boekhouding bij u of bij mij;

.    het verzorgen van tussentijdse rapportage en het samenstellen van jaarverslagen;

.    het verwerken van uw salarisadministratie;

.    het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting;

.    het controleren van aanslagen, het indienen van bezwaarschriften en het doen van middelingsverzoeken;

.    het bijwerken van achterstanden in uw financiële administratie door ziekte van of tekort aan personeel;

.    het bespreken van zaken op het gebied van erfrecht zoals testamenten, schenkingen e.d.;

.    het kunnen doorverwijzen naar juristen, mediators, pensioendeskundigen, financiëel planners en

    assurantietussenpersonen die werkzaam zijn in mijn netwerk.